Pumpen för låg- och högviskösa vätskor

Är du på jakt efter den bästa pumpen för pumpning av så väl lågviskösa som högviskösa vätskor inom bland annat kemi-, petrokemi- eller livsmedelsindustrin?

Högkvalitativa kugghjulspumpar

Här hittar du högkvalitativa kugghjulspumpar där du alltid kan lita på kapaciteten. Du får en pump med förstklassig prestanda och en mycket hög verkningsgrad. De klarar allt från mycket tunnflytande vätskor till vätskor som är väldigt trögflytande.
Det är viktigt att tänka över vilken temperatur på vätskor som pumpen måste klara av. Behöver du en pump för vätskor som aldrig får svalna? Inga problem, här hittar du pumpar som klarar det galant! Den typen av kugghjulspump har mantlade hus som är väl avsedda för hetolja eller ånga. Det finns även en serie med pumpar med så kallat eltracing.
Självklart finns det pumpar för alla behov, till exempel den så kallade chokladpumpen. Den lämpar sig perfekt för krävande pumpapplikationer inom exempelvis kakao- och chokladindustrin.

När används kugghjulspumpar?

Kugghjulspumpar används till exempel inom kemi- petrokemi- samt livsmedelsindustri, där de pumpar allt från låg- till högviskösa vätskor.

Pumparna används även mycket i olika system där det är absolut nödvändigt med en noggrann och konsekvent flödeskontroll där det råder extremt hög precision. De ger dig en konstant pumpkapacitet som står i direkt proportion till rotationshastigheten.

Man använder ofta kugghjulspumpar för transport, dosering men även för cirkulation av vatten, olja och andra vätskor som exempelvis lim, färg, lösningsmedel, baser, syror, avfettningsmedel sulfatsåpa, vax, gasol, djurfoder, plastmassa, melass, sulfatsåpa, alkoholer och chokladmassa.
Ett tips för att inte slita ut kugghjulspumpen i förtid, är att investera i en lite för stor pump kapacitetsmässigt och sedan köra den på lågt varvantal.

Pumpens funktion

Vad exakt är en kugghjulspump? Jo, det är en slags förträngningspump som använder sig av roterande kugghjul för att på så sätt förflytta vätska till olika ställen. Den för således över vätska från ett ställe till ett annat. Det här är en pump som består av två kugghjul. Dessa hjul roterar i en tätslutande kammare. Funktionen är oerhört enkel. Ett av hjulen driver helt enkelt det andra. Den här rotationen medför att det skapas ett undertryck som i sin tur suger upp vätskan och för in den i pumphuset. Detta undertryck skapas genom att gas eller luft först fyller kuggluckorna och därefter transporteras de till den så kallade trycksidan. Pumpprincipen blir då att kuggluckorna fylls med gas eller luft som sedan transporteras till trycksidan. När detta sker, när gasen transporteras i väg, skapas det ett undertryck som gör att kugghjulet fylls med vätska. Men, den här vätskan får inte plats och har alltså inget annat val än att transporteras framåt.

Kugghjulspumpar är självsugande med höga tryckegenskaper och allt detta ger ett flöde som är helt pulsationsfritt.
Kort sagt kan man säga att kugghjulets funktion är att cirkulera, transportera samt dosera hög- och lågviskösa vätskor.

Ett gott råd är att du kontaktar din leverantör som finns där för dig och ser fram emot att ge dig vägledning – allt för att du ska hitta just den kugghjulspump som passar dina behov.