Hm foundation

Foundation | Puderfoundations & Sticks | H&M SE

Om oss. H&M Foundation är en icke-vinstdrivande global stiftelse, privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i H&M-gruppen.

H&M Foundation

Stiftelsen skall verka för att förbättra livsbetingelserna för människor i de länder där H&M verkar. Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och …

The H&M Foundation is a non-profit foundation, privately funded by the Stefan Persson family, founders and main owners of the H&M Group. We work to fast-track the achievements of the UN Sustainable Development goals by 2030, to safeguard humanity and our planet.

H&M Foundation

H&M Foundation är en global, ideell stiftelse och som finansieras av familjen Stefan Persson, H&Mgruppens grundare och huvudägare. WaterAid har samarbetat med …

H&M Foundation – UNICEF Sverige

Home to fashion innovation. We are a non-profit foundation transforming the fashion industry and accelerating development of inclusive societies. · 587 posts.

H&M Foundation – Cision News

H&M Foundation

H&M Foundation är en icke-vinstdrivande global stiftelse, privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i H&M-gruppen. Stiftelsens mål är att driva långsiktig, positiv förändring och förbättra levnadsvillkor genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer. Genom partnerskap med organisationer runt om i världen, har H&M Foundation som mål att driva på de framsteg som krävs för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030. Stiftelsen fokuserar på fyra områden: utbildning, vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,5 miljarder kronor till stiftelsen. Besök hmfoundation.com och följ @hmfoundation på Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube.

Stiftelsen H&M Foundation | Stiftelsemedel.se

Stiftelsens grundläggande vision skall överensstämma med företagets övergripande målsättningar inom miljö och socialt ansvar. Stiftelsen skall verka för att förbättra livsbetingelserna för människor i de länder där H&M verkar. Stiftelsens ändamål skall vara att främja vård och uppfostran av barn, främja undervisning och utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande samt främja vetenskaplig forskning. Ändamålet kan fullföljas

H&M Foundation – WaterAid

H&M Foundation | WaterAid

H&M Foundation arbetar tillsammans med WaterAid för att förse några av världens fattigaste samhällen med rent vatten och toaletter.

H&M Foundation (@hmfoundation) • Instagram photos and …

Keywords: hm foundation, foundation hm